RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Gennemgribende ændring af lovgivningen

Ved en gennemgribende ændring af lovgivningen forstås, at der i forbindelse med en ændring af en grundlæggende retsakt som erstatning herfor vedtages en ny retsakt, der også indeholder den nye ændring. Til forskel fra kodificeringen omfatter den gennemgribende ændring altså materielle ændringer. Men den skaber også overblik over et lovgivningskompleks. Den nye retsakt offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende (L-udgaven).

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top