RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Konsolidering av lagstiftning

Konsolidering av lagstiftning innebär en enbart inofficiell och förklarande förenkling av rättsakter. Integration av de olika ändringarna av den grundläggande rättsakten kräver inte något antagande av nya rättsakter. Det handlar helt enkelt om ett klarläggande från kommissionens sida. Den text som blir resultatet av detta har inte någon formell rättslig verkan, men kan i tillämpliga fall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien) utan hänvisningar eller ingresser.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början