RSS
Alfabetische index

Glossarium

Consolidatie van wetteksten

Bij de consolidatie van wetteksten gaat het om een zuiver declaratoire en informele vereenvoudiging van rechtsbesluiten. Het feit dat de diverse wijzigingen in het basisbesluit worden opgenomen, betekent niet dat een nieuw besluit wordt genomen. Het betreft enkel een door de Commissie uitgevoerde maatregel om de wetgeving te verduidelijken. De tekst die daar het resultaat van is, heeft geen rechtsgevolgen, maar kan eventueel - zonder aanhalingen en overwegingen - in het Publicatieblad (C-reeks) worden bekendgemaakt.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven