RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Koonnelman laatiminen säädöksistä

Koonnelman laatimisella tarkoitetaan säädöksen pelkästään selventävää ja epävirallista yksinkertaistamista. Koonnelmassa toteutuva muutosten sisällyttäminen perussäädökseen ei merkitse uuden säädöksen antamista. Käytännössä on kyse ainoastaan selventämiseen liittyvästä komission toimesta. Tuloksena olevalla tekstillä ei ole oikeusvaikutusta. Se voidaan tarvittaessa julkaista ilman johdanto-osan viitteitä ja kappaleita Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun