RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Konsolidering af lovgivningen

Ved konsolidering af lovgivningen forstås en uofficiel, retskonstaterende simplificering af denne, hvorved efterfølgende ændringer indarbejdes i den grundlæggende retsakt, uden at der vedtages en ny retsakt. Konsolideringen er simpelthen udtryk for Kommissionens ønske om at gøre et regelkompleks klarere. Den tekst, der herved fremkommer, har ingen retskraft, men kan eventuelt offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende (C-udgaven) uden påtegninger og betragtninger.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top