RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kodifiering av lagstiftning

Syftet med formell eller officiell kodifiering av lagstiftning är att förenkla lagstiftningen genom att anta en ny rättsakt som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (L-serien). Den nya rättsakten införlivar och upphäver de instrument som konsolideras (grundläggande rättsakt med ändringar) utan att innehållet ändras. Formell eller officiell kodifiering kan vara

  • vertikal (så att den nya akten integrerar den grundläggande rättsakten och de texter som ändrar den till ett enda instrument) eller
  • horisontell (så att det nya instrumentet integrerar flera parallella grundläggande rättsakter - med ändringar till dessa - som handlar om samma fråga så att det blir ett enda instrument).

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början