RSS
Alfabetische index

Glossarium

Codificatie van wetgevingsteksten

Bij de constitutieve of officiële codificatie gaat het om de aanneming van een nieuw rechtsbesluit dat in het Publicatieblad (L-reeks) wordt bekendgemaakt en waardoor de besluiten die het voorwerp zijn van de codificatie (basisbesluit(en) + wijzigingsbesluiten), worden samengevoegd en ingetrokken, zonder dat de kern ervan wordt gewijzigd. De constitutieve of officiële codificatie is:

  • verticaal: het basisbesluit en de wijzigingsbesluiten ervan worden door het nieuwe rechtsbesluit tot één nieuw besluit samengevoegd; of
  • horizontaal: het nieuwe rechtsbesluit voegt verscheidene vergelijkbare basisbesluiten - en de wijzigingen ervan - die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, samen tot één nieuw besluit.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven