RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Kodificering af lovgivningen

Den bindende eller officielle kodificering omfatter vedtagelse og offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende (L-udgaven) af en ny retsakt, som sammenarbejder og erstatter de retsakter, der ligger til grund for kodificeringen (grundlæggende retsakt(er) + ændringer), uden at ændre indholdet. Kodificeringen kan være

  • vertikal: den grundlæggende retsakt og de tilhørende ændringer sammenarbejdes til én ny retsakt, eller
  • horisontal: flere parallelle grundlæggende retsakter med tilhørende ændringer vedrørende samme emne sammenarbejdes til én ny retsakt.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top