RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Laekenförklaringen

Ett år efter Nicefördraget och förklaringen med samma namn, i vilken det anges att arbetet med de institutionella reformerna ska fortsätta efter de resultat som uppnås vid regeringskonferensen år 2000, antog Europeiska rådet vid sitt möte i Laeken den 15 december 2001 en förklaring om Europeiska unionens framtid, Laekenförklaringen, som förbinder unionen att bli mer demokratisk och öppnare och effektivare.

I denna förklaring ställs 60 frågor om unionens framtid kring fyra teman: fördelning och definition av befogenheter, förenkling av fördragen, institutionell struktur samt vägen mot en konstitution för EU-medborgarna. För att försöka lösa dessa frågor ska det enligt förklaringen sammankallas ett konvent sammansatt av de parter som deltar i debatten om unionens framtid. Konventet ska undersöka de viktigaste frågor som den kommande utvecklingen av unionen medför i syfte att garantera ett så brett och öppet förberedelsearbete som möjligt inför nästa regeringskonferens.

Konventets arbete slutfördes den 10 juli 2003, efter att man enats om ett förslag till europeisk konstitution. Den 18 juni 2004 enades medlemsstaternas stats- och regeringschefer, efter vissa kompromisser, om det förslag till europeisk konstitution som utarbetats av konventet.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början