RSS
Alfabetische index

Glossarium

Verklaring van Laken

Een jaar na het Verdrag van Nice en de Verklaring van Nice, waarin wordt voorgesteld om de hervorming van de instellingen voort te zetten en verder te gaan dan de resultaten van de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (IGC 2000), heeft de Europese Raad van Laken (15 december 2001) een "Verklaring over de toekomst van de Europese Unie" of de "Verklaring van Laken" aangenomen, waarin de Unie zich ertoe verplicht democratischer, transparanter en doelmatiger te worden.

In deze verklaring wordt een zestigtal kwesties in verband met de toekomst van de Unie opgesomd, die de volgende vier thema's betreffen: de verdeling en de omschrijving van de bevoegdheden, de vereenvoudiging van de verdragen, de institutionele structuren en de weg naar een Grondwet voor de Europese burgers. Om deze kwesties te kunnen aanpakken, werd in de verklaring een Conventie bijeengeroepen, waarin de bij het debat over de toekomst van de Europese Unie betrokken partijen waren vertegenwoordigd. Taak van deze Conventie was alle essentiële kwesties die de toekomstige ontwikkeling van de Unie met zich brengt te onderzoeken, teneinde de IGC 2004 zo breed en transparant mogelijk voor te bereiden.

De werkzaamheden van de Conventie zijn op 10 juli 2003 afgerond nadat een akkoord werd bereikt over een voorstel voor een Europese Grondwet. Op 18 juni 2004 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, na enige wijzigingen, een akkoord bereikt over de door de Conventie opgestelde ontwerp-Grondwet voor Europa.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven