RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Laekenin julistus

Joulukuussa 2000 hyväksyttiin Nizzan sopimus ja annettiin Nizzan julistus, jossa ehdotetaan toimielinuudistuksen jatkamista vuoden 2000 hallitustenvälisen konferenssin tulosten perusteella. Vuosi sen jälkeen, 15. joulukuuta 2001, Laekenissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan julistuksen eli niin sanotun Laekenin julistuksen, jossa sitoudutaan kehittämään unionista demokraattisempaa, avoimempaa ja tehokkaampaa.

Julistuksessa esitetään 60 unionin tulevaisuuteen liittyvää kysymystä jaettuna seuraaviin neljään aihepiiriin: toimivaltuuksien jako ja määrittely, perussopimusten yksinkertaistaminen, toimielinrakenne ja Euroopan kansalaisten perustuslain kehittäminen. Julistuksen pohjalta perustettiin unionin tulevaisuudesta käytävään keskusteluun osallistuvista tahoista Eurooppa-valmistelukunta hakemaan vastauksia näihin kysymyksiin. Valmistelukunnan tehtävänä oli käsitellä unionin tulevaan kehittämiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä, jotta vuoden 2004 hallitustenvälistä konferenssia voitaisiin valmistella mahdollisimman laajasti ja avoimesti.

Valmistelukunta sai työnsä päätökseen 10. heinäkuuta 2003 sen jälkeen, kun oli päästy yksimielisyyteen Euroopan perustuslakia koskevasta ehdotuksesta. Joidenkin kompromissien jälkeen jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehet pääsivät 18. kesäkuuta 2004 yhteisymmärrykseen Eurooppa-valmistelukunnan valmistelemasta ehdotuksesta Euroopan perustuslakia koskevaksi sopimukseksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun