RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Laeken-erklæringen

Et år efter Nice-traktaten og erklæringen af samme navn, hvori det foreslås, at man fortsætter den institutionelle reform ud over de resultater, der blev opnået i forbindelse med regeringskonferencen i 2000, vedtog Det Europæiske Råd i Laeken den 15. december 2001 "en erklæring om Den Europæiske Unions fremtid" eller "Laeken-erklæringen", der forpligter EU til mere demokrati, åbenhed og effektivitet.

Erklæringen stiller 60 spørgsmål om Den Europæiske Unions fremtid under fire hovedemner: fordeling og definition af kompetence, forenkling af traktaterne, institutionel arkitektur og forberedelse af en forfatning for Europas borgere. I et forsøg på at give svar herpå indkaldte erklæringen til et konvent bestående af de parter, der er naturlige deltagere i debatten om Den Europæiske Unions fremtid. Konventet havde til opgave at behandle de vigtigste spørgsmål, som den fremtidige udvikling af EU måtte rejse, med henblik på at sikre en så bred og åben forberedelse som muligt af regeringskonferencen i 2004.

Konventet afsluttede sit arbejde den 10. juli 2003 efter at være nået til enighed om et udkast til en traktat om en forfatning for Europa. Den 18. juni 2004 nåede medlemsstaternes stats- og regeringschefer - efter indgåelse af visse kompromiser - til enighed om udkastet til en traktat om en forfatning for Europa, som konventet havde udarbejdet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top