RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa

Todellisella Euroopan oikeusalueella yksityishenkilöiden ja yritysten on voitava täysin vapaasti käyttää oikeuksiaan. Yksityisoikeudellisen yhteistyön päätavoitteena on luoda jäsenvaltioiden välille tiiviimpää yhteistyötä kaikkien sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka johtuvat erilaisten oikeus- ja hallintojärjestelmien yhteensopimattomuudesta (päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ja täytäntöönpano, oikeussuojan saatavuus ja kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen).

Maastrichtin sopimuksessa (EU:sta tehty sopimus) oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa sisällytettiin jo vuonna 1993 VI osastoon. Amsterdamin sopimuksella oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa siirrettiin EY:n perustamissopimuksen IV osastoon (uusi 65 artikla). Yksityisoikeudellinen yhteistyö siis yhteisöllistettiin ja sisällytettiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen. Yhteisöllistäminen oli kuitenkin vain osittaista viisivuotisen siirtymäkauden aikana (EY:n perustamissopimuksen 67 artikla), sillä komissio jakoi aloiteoikeutensa jäsenvaltioiden kanssa, Euroopan parlamenttia vain kuultiin ja neuvoston päätökset tehtiin yksimielisesti.

Amsterdamin sopimukseen saakka yksityisoikeudellinen yhteistyö perustui lähinnä yleissopimuksiin. Alan "yhteisöllistämisen" ansiosta valtaosa yleissopimuksista nykyaikaistettiin ja muutettiin asetuksiksi, jolloin yhteisön tuomioistuin sai toimivallan tulkita niitä.

Lokakuussa 1999 kokoontunut Tampereen Eurooppa-neuvosto korotti oikeuden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen unionin sisäisen oikeudellisen yhteistyön kulmakiveksi niin yksityis- kuin rikosoikeudellisissakin asioissa.
Nizzan sopimuksen tullessa voimaan helmikuussa 2003 67 artiklan mukainen päätöksentekomenettely korvattiin määräenemmistöpäätöksellä ja yhteispäätösmenettelyllä yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla perheoikeutta lukuun ottamatta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun