RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Σε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, ιδιώτες και επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Ο πρωταρχικός στόχος της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις είναι η καθιέρωση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπόδιο που δημιουργείται λόγω ασυμφωνιών μεταξύ των διάφορων δικαιοδοτικών και διοικητικών συστημάτων (αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων, πρόσβαση στη δικαιοσύνη και εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών).

Η συνθήκη του Μάαστριχτ (ΣΕΕ) ενέταξε τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στον τίτλο VI από το 1993. Η συνθήκη του Άμστερνταμ μετέφερε τον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις στον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ (νέο άρθρο 65). Δηλαδή κοινοτικοποίησε τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και τη συμπεριέλαβε στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ). Ωστόσο, για μια μεταβατική πενταετή περίοδο, η κοινοτικοποίηση αυτή ισχύει μόνο μερικώς (άρθρο 67 ΣΕΚ), επειδή η Επιτροπή μοιράζεται το δικαίωμα πρωτοβουλίας της με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώς διατυπώνει τη γνώμη του και το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία.

Μέχρι τη συνθήκη του Άμστερνταμ, η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις είχε κυρίως τη μορφή συμβάσεων. Χάρη στην «κοινοτικοποίηση» του τομέα, οι περισσότερες συμβάσεις εκσυγχρονίστηκαν και μετατράπηκαν σε κανονισμούς, και δόθηκε έτσι ερμηνευτική αρμοδιότητα στο Δικαστήριο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε (Οκτώβριος 1999) ανήγαγε την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε πραγματικό ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο της Ένωσης. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Νίκαιας τον Φεβρουάριο του 2003, η διαδικασία λήψης αποφάσεων του άρθρου 67 αντικαταστάθηκε από την ειδική πλειοψηφία και από τη διαδικασία της συναπόφασης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις με εξαίρεση το οικογενειακό δίκαιο.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας