RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea (COSI)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 71 artiklalla perustetaan neuvoston yhteydessä toimiva sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea (COSI). Komitea koostuu kansallisten ministeriöiden toimivaltaisista jäsenistä, joita avustavat Brysselissä toimivat jäsenvaltioiden pysyvät edustustot Euroopan unionissa (EU) sekä neuvoston sihteeristö.

Komitean ensisijaisena tavoitteena on helpottaa, edistää ja lujittaa EU:n jäsenvaltioiden operatiivisten toimien yhteensovittamista sisäisen turvallisuuden alalla. Kyseeseen tulevia aloja ovat muun muassa poliisi- ja tulliyhteistyö, ulkorajojen turvaaminen sekä rikosoikeudellinen yhteistyö. Komitea esittää toimistaan säännöllisesti raportin neuvostolle, joka tiedottaa siitä Euroopan parlamentille ja kansallisille kansanedustuslaitoksille.

Komitean tehtäviin kuuluu myös avustaa neuvostoa niin kutsutun yhteisvastuulausekkeen (SEUT 222 artikla) täytäntöönpanossa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tavoin.

Sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea ei osallistu säädösten laatimiseen eikä operaatioiden toteuttamiseen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun