RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Teollis- ja tekijänoikeudet

Kuten tavaroita, henkisen työn tuotteitakin voi koskea omistusoikeus, josta käytetään nimitystä teollis- ja tekijänoikeudet. Nämä oikeudet koostuvat yleensä kahdesta osasta:

  • teollisoikeudet, jotka kattavat patentit, mallit, tavaramerkit, palvelutunnukset ja suojatut alkuperänimitykset
  • tekijänoikeudet ja lähioikeudet, joita sovelletaan kaikkiin luovan työn tuotteisiin eli kirjallisiin ja taiteellisiin töihin.

Tähän aiheeseen liittyy tärkeitä yhteiskunnallisia, teknisiä ja kulttuurinäkökohtia, jotka on otettava huomioon laadittaessa alalle yhtenäistä toimintatapaa. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevalla yhteisön lainsäädännöllä pyritään yhdenmukaistamaan tavaramerkkien rekisteröinti ja takaamaan merkin haltijoille yhtenäiset suojaavat säännöt. Asetus yhteisömallista annettiin joulukuussa 2001. Innovaatioiden lisäämiseksi Euroopan unionissa tehdään parhaillaan työtä yhteisöpatentin luomiseksi.

Yhdenmukaista eurooppalaista tekijänoikeus- ja lähioikeuslainsäädäntöä on laadittu sellaisilla aloilla, joilla oikeusvarmuuden puute on estänyt oikeuksien hyödyntämisen (tietokoneohjelmat ja tietokannat, satelliitti- ja kaapelilähetykset, vuokraus- ja lainausoikeudet ja tietyt lähioikeudet). Niinpä yhteisön lainsäädäntöä on muutettu siten, että siinä otetaan huomioon tekniikan kehittymisen ja tietoyhteiskunnan mukanaan tuomat uudet haasteet. Euroopan tasolla on ryhdytty myös toimiin väärentämisen ja piratismin torjumiseksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun