RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Intellektuel ejendomsret

Ligesom materielle goder kan også intellektuelle frembringelser være genstand for ejendomsret. Denne form for ejendomsret betegnes som "intellektuel ejendomsret" og dækker normalt to områder:

  • industriel ejendomsret, som hovedsagelig omfatter patenter, industrielle mønstre og modeller, vare- og servicemærker samt beskyttede oprindelsesbetegnelser;
  • ophavsret og dermed beslægtede rettigheder, som gælder for alle åndsværker, dvs. litterære og kunstneriske værker.

Dette område dækker vigtige kulturelle, sociale og teknologiske aspekter, som skal tages i betragtning ved udformningen af en sammenhængende politik. Således tager EU-lovgivningen vedrørende industriel ejendomsret sigte på at harmonisere vilkårene for registrering af handelsmærker og at skabe ensartede beskyttelsesregler for rettighedshaverne. I december 2001 blev der vedtaget en forordning om EU-design. For at fremme innovation arbejder EU i øvrigt på udviklingen af et EU-patent.

Med hensyn til ophavsret og dermed beslægtede rettigheder er der udarbejdet en harmoniseret EU-lovgivning på de områder, hvor usikkerheden på det retlige område kunne hindre udnyttelsen af rettigheder på visse områder (edb-programmer og databaser, radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel samt udlejnings- og udlånsrettigheder og visse dermed beslægtede rettigheder). EU-lovgivningen er siden blevet tilpasset under hensyntagen til de nye udfordringer, der er dukket op som følge af den teknologiske udvikling og informationssamfundet. Der er i øvrigt iværksat foranstaltninger på europæisk niveau til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top