RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Toimielinten välinen tasapaino

Toimielinten välisen tasapainon periaate merkitsee, että kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa toimivallanjaon mukaisesti osoitettujen tehtävien puitteissa. Tätä periaatetta ei ole nimenomaisesti mainittu perussopimuksissa, vaan se perustuu unionin tuomioistuimen tuomioon (tuomio asiassa Meroni, 1958). Toimielinten välisen tasapainon periaatteen mukaan mikään toimielin ei saa omia itselleen toiselle toimielimelle annettuja valtuuksia. Euroopan unionin tuomioistuin valvoo tämän periaatteen noudattamista.

Tässä yhteydessä puhutaan kolmijakoisesta toimielinrakenteesta, joka kuvastaa Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin välistä suhdetta. Niiden suhteet ja niille perussopimuksilla annetut valtuudet ovat muuttuneet huomattavasti vuosien mittaan. Erityisesti parlamentin asema on vahvistunut merkittävästi. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä aiemmat erot neuvoston ja parlamentin lainsäädäntövallan välillä vähenevät. Sopimus lisää parlamentin lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Lisäksi yhteispäätösmenettelyn eli niin kutsutun tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalan laajentaminen useammille politiikanaloille myötävaikuttaa parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston välisen voimatasapainon palauttamiseen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun