RSS
Alfabetische index

Glossarium

Informatiemaatschappij

Met de term "informatiemaatschappij" wordt in één woord samengevat wat wordt bedoeld met de zogenaamde "nieuwe informatie- en communicatietechnologieën". Sinds het begin van de jaren 90 kennen die nieuwe technologieën een onstuitbare opmars. De veralgemening van de elektronische uitwisseling van informatie, de convergentie naar digitale technologieën, de exponentiële groei van het internet en de liberalisering van de telecommunicatiesector zijn allemaal uitingen van deze omwenteling.

De informatiemaatschappij opent ongekende nieuwe mogelijkheden op een groot aantal gebieden van het dagelijks leven, met name de toegang tot opleidingsmogelijkheden en kennis (onderwijs op afstand, elektronisch leren), de organisatie van het werk en de benutting van deskundigheid (telewerken, virtuele ondernemingen), het dagelijks leven (gezondheidszorg op afstand) en de vrije tijd. Zij biedt ook nieuwe kansen voor een grotere betrokkenheid van de burger omdat die zijn standpunten en meningen nu gemakkelijker kenbaar kan maken. Die positieve ontwikkelingen gaan echter gepaard met nieuwe punten van zorg. Het grootschalige gebruik van het internet stelt nieuwe problemen aan de orde, zoals de noodzaak van de strijd tegen computercriminaliteit en piraterij, het probleem van de bescherming van de persoonsgegevens en de bescherming van de intellectuele eigendom. Voorts kan de informatiemaatschappij wellicht ook resulteren in de marginalisering van bepaalde groepen van de samenleving en zo in maatschappelijke uitsluiting.

Gezien dit grote potentieel, maar ook de aanzienlijke risico's, heeft de Europese Unie de informatiemaatschappij in het brandpunt geplaatst van haar strategie voor de éénentwintigste eeuw. Zij heeft met name ondersteunings- en stimuleringsacties opgezet en maatregelen vastgesteld ter beheersing en beperking van de risico's die samenhangen met de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, onder meer een actieplan ter bevordering van een veilig gebruik van het internet en ter bestrijding van onwettige en schadelijke inhoud.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven