RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Informationssamfundet

Informationssamfundet er indbegrebet af det, der forstås ved "nye informations- og kommunikationsteknologier". Siden begyndelsen af halvfemserne har informations- og kommunikationsteknologien oplevet en forrygende udvikling. Den almene brug af elektronisk informationsudveksling, konvergensen mod digital teknologi, internettets eksponentielle vækst og liberaliseringen af telesektoren er alle eksempler på denne omvæltning.

Informationssamfundet åbner uanede muligheder på en lang række områder af hverdagslivet, bl.a. adgang til uddannelse og viden (fjernundervisning, e-læring), tilrettelæggelse af arbejdet og mobilisering af kvalifikationer (telearbejde, virtuelle virksomheder), sundhed (elektroniske sundhedstjenester) og fritid. Ved at gøre det nemmere at give meninger og synspunkter til kende giver informationssamfundet også borgerne nye muligheder for at deltage i den demokratiske proces. Denne positive udvikling ledsages imidlertid af nye bekymringer: den massive brug af internettet gør det f.eks. nødvendigt at takle nye former for kriminalitet, piratkopiering og spørgsmål om databeskyttelse og intellektuel ejendomsret. Desuden kan informationssamfundet være med til at marginalisere visse grupper i samfundet ved at forstærke sociale uligheder.

I lyset af disse muligheder og risici har EU placeret informationssamfundet centralt i sin strategi for det 21. århundrede. Blandt andet er der lanceret støtte- og stimuleringstiltag og indført foranstaltninger, der har til formål at styre og begrænse de risici, der er forbundet med informationssamfundets udbredelse. Desuden er der vedtaget en handlingsplan for at fremme en mere sikker brug af internettet og bekæmpe ulovligt og skadeligt indhold.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top