RSS
Alfabetische index

Glossarium

Humanitaire hulp

De Europese Unie (EU), (de Commissie en de lidstaten) is momenteel een van de belangrijkste donors ter wereld op het gebied van humanitaire hulp.

Humanitaire hulp valt onder het buitenlandse beleid van de Europese Unie en is de afgelopen jaren heel belangrijk geworden vanwege het toegenomen aantal crises in de wereld en de wens van de Unie om een belangrijker rol te spelen op het gebied van internationale humanitaire hulp.

Daarom is in 1992 binnen de Europese Commissie het Bureau voor humanitaire hulp (ECHO) opgericht. Dit bureau heeft tot taak hulp en bijstand te verlenen (in de vorm van goederen of diensten) aan de slachtoffers van conflicten en natuurrampen of door mensen veroorzaakte rampen buiten de EU. Het taakveld van dit bureau strekt zich ook uit tot het voorkomen van rampen en operaties voor crisisbeëindiging. Het werk van ECHO baseert zich op het respecteren van het internationale recht en op de principes van non-discriminatie, onpartijdigheid en neutraliteit. De hulp wordt verleend door de partners van ECHO, dat wil zeggen niet-gouvernementele organisaties, humanitaire agentschappen van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.

In het kader van de Europese consensus over humanitaire hulp wordt een collectieve actie gevoerd binnen de EU en met de leden van ECHO. Op deze wijze vullen de acties van de EU en de lidstaten elkaar aan en zijn ze gecoördineerd. Ze zijn in overeenstemming met de operaties van de internationale organisaties.

Het Verdrag van Lissabon installeerde een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulp (artikel 214 van het Verdrag betreffende de werking van de EU), waarvan jonge Europeanen die aan humanitaire acties willen meedoen, deel kunnen uitmaken,

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven