RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Humanitaarinen apu

Euroopan unioni (EU) on kokonaisuudessaan (komissio ja jäsenvaltiot) nykyisin eräs maailman suurimmista humanitaarisen avun antajista.

Euroopan unionin ulkoisessa toiminnassa humanitaarista apua koskeva ohjelmalohko on viime vuosina tullut erittäin merkittäväksi, koska kriisit ovat maailmassa lisääntyneet huomattavasti ja unioni haluaa lujittaa asemaansa kansainvälisen humanitaarisen toiminnan alalla.

Tämän johdosta vuonna 1992 perustettiin Euroopan komission humanitaarisen avun pääosasto (ECHO). Sen tehtävänä on antaa apua (tavaroina ja palveluina) EU:n ulkopuolella tapahtuvien selkkausten, luonnononnettomuuksien ja ihmisten aiheuttamien onnettomuuksien uhreille. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat katastrofien estäminen ja kriisitilanteesta ulospääsyä koskevat operaatiot. ECHOn toiminta perustuu kansainvälisen oikeuden sekä syrjimättömyyden, puolueettomuuden ja tasapuolisuuden periaatteiden kunnioittamiseen. Avun toimittavat perille ECHOn kumppanit eli kansalaisjärjestöt, Yhdistyneiden Kansakuntien humanitaariset järjestöt ja muut kansainväliset järjestöt.

Humanitaarista apua koskevan eurooppalaisen konsensuksen mukaiset toimet toteutetaan EU:ssa yhteisesti ECHOn kumppaneiden kanssa. Siten EU:n ja jäsenvaltioiden toimet ovat toisiaan täydentäviä ja yhteen sovitettuja sekä johdonmukaisia kansainvälisten järjestöjen toimien kanssa.

Lissabonin sopimuksella perustetaan Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artikla). Niihin voivat ottaa osaa eurooppalaiset nuoret, jotka haluavat osallistua humanitaarisiin toimiin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun