RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Humanitær bistand

Den Europæiske Union (EU) er som helhed (Kommissionen og medlemsstaterne) på nuværende tidspunkt en af verdens største bidragydere inden for humanitær bistand.

Den humanitære bistand er en del af EU's eksterne aktioner, som i de seneste år er blevet meget betydningsfuld som følge af de stadig flere kriser i verden og EU's ønske om i praksis at bekræfte sin stilling som led i den internationale humanitære indsats.

Derfor blev Europa-Kommissionens tjeneste for Humanitær Bistand (ECHO) oprettet i 1992. Tjenesten har fået mandat til at yde bistand og nødhjælp (i form af varer eller tjenesteydelser) til ofrene for konflikter, naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, der opstår uden for EU. Dette mandat omfatter både forebyggelse af katastrofer og udsendelser i kriser. ECHO's indsats er baseret på respekt for folkeretten og principperne om ikke-diskriminering, upartiskhed og neutralitet. Bistanden leveres af ECHO's partnere, dvs. ikke-statslige organisationer, FN's humanitære organer og andre internationale organisationer.

I henhold til den europæiske konsensus om humanitær bistand, gennemføres EU-aktioner i fællesskab mellem EU og ECHO's partnere. På den måde er EU's og medlemsstaternes aktioner komplementære og koordinerede. De er i overensstemmelse med de internationale organisationers aktioner.

Lissabon-traktaten opretter et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand (artikel 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) som kan involvere europæiske unge, der ønsker at deltage i humanitære aktioner.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top