RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen on yksi Euroopan unionin (EU) keskeisistä arvoista, joka on kirjattu perussopimuksiin. Vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteiden ohella se ohjaa EU:n toimintaa sekä sen sisällä että sen rajojen ulkopuolella. Tämän alan toimissa keskitytään erityisesti torjumaan syrjintää, rasismia ja muukalaisvihaa sekä suojelemaan heikossa asemassa olevia ryhmiä kuten lapsia, naisia ja vähemmistöjä.

Jäsenvaltiot vahvistavat ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen vuoden 1986 Euroopan yhtenäisasiakirjan johdanto-osassa. Periaate sisällytettiin myöhemmin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan, joka perustuu Euroopan neuvoston yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja jäsenvaltioiden yhteisiin valtiosääntöperinteisiin. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa vaaditaan ihmisoikeuksien kunnioittamista EU:n ulkoisessa toiminnassa.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määritellään lisäksi EU:ssa sovellettavat oikeudet, jotka liittyvät erityisesti ihmisarvoon, vapauteen, tasa-arvoon, kansalaisoikeuksiin ja lainkäyttöön. Nizzan Eurooppa-neuvosto antoi joulukuussa 2000 ilmoituksen perusoikeuskirjasta, ja perusoikeuskirja on nykyisin oikeudellisesti samanarvoinen perussopimusten kanssa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto valvoo EU:n keskeisten arvojen kunnioittamista ja avustaa perusoikeuksia koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun