RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Amsterdamfördraget har skapat posten som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som sedan början hålls av Javier Solana, generalsekreterare i rådet. Lissabonfördraget gör posten som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik flerårig, men utsträcker dess ansvarsområden genom att anförtro den befogenheter från rådets ordförandeskap i området för utrikesfrågor, från kommissionären för externa relationer och från den höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Den höga representanten är en av de fem vice ordföranden i europakommissionen och leder rådet i konstellationen utrikes frågor. Han deltar i utvecklingen av utrikespolitik och gemensam säkerhet och utför detta som rådets mandathållare. Han är också ansvarig för externa relationer och för samordningen av andra aspekter av unionens agerande utåt. Han är också ansvarig för säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerheten.

Den höga representanten utses av det europeiska rådet genom kvalificerad majoritet, med godkännande av kommissionens ordförande för en mandatperiod på fem år. Rådet kan avsluta mandatet genom samma tillvägagångssätt. Den höga representanten bör lämna in sin avskedsansökan om ordföranden i den europeiska kommissionen ber honom om det.

I utförandet av sina uppdrag lutar sig den höga representanten mot en europeisk avdelning för yttre åtgärder. Denna avdelning samarbetar med medlemsstaternas diplomattjänster. Den består av tjänstemän från de behöriga avdelningarna vid ministerrådets generalsekretariat och kommissionen samt utsänd personal från de nationella diplomattjänsterna

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början