RSS
Alfabetische index

Glossarium

Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De functie van hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid werd ingesteld bij het Verdrag van Amsterdam. Het ambt werd van bij het begin bekleed door Javier Solana, de secretaris-generaal van de Raad. De functie van hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid werd in het Verdrag van Lissabon bestendigd en kreeg een ruimer takenpakket toegedeeld. Zo werden de hoge vertegenwoordiger ook de bevoegdheden van de voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken, van de commissaris voor externe betrekkingen en van de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid toevertrouwd.

De hoge vertegenwoordiger is een van de vijf ondervoorzitters van de Europese Commissie en zit de Raad Buitenlandse Zaken voor. Hij werkt mee aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en legt het ten uitvoer als mandataris van de Raad. Hij is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en de coördinatie van de overige aspecten van het externe optreden van de Unie alsook voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

De hoge vertegenwoordiger wordt met de goedkeuring van de Commissie en voor een mandaat van vijf jaar met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad benoemd. De Raad kan het mandaat volgens dezelfde procedure beëindigen. De hoge vertegenwoordiger dient zijn ontslag aan te bieden indien de voorzitter van de Europese Commissie daarom verzoekt.

De hoge vertegenwoordiger wordt in de uitoefening van zijn ambt bijgestaan door een Europese dienst voor extern optreden. Deze dienst werkt samen met de diplomatieke diensten van de lidstaten. Hij bestaat uit ambtenaren van de bevoegde diensten van het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie en uit door de nationale diplomatieke diensten gedetacheerde personeelsleden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven