RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimi luotiin Amsterdamin sopimuksella, jolloin siihen nimitettiin neuvoston pääsihteeri Javier Solana. Lissabonin sopimuksessa vahvistettiin unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimi ja laajennettiin tämän vastuualuetta antamalla tälle neuvoston puheenjohtajan toimivalta ulkoasioissa, ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen toimivalta ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimivalta.

Korkea edustaja on yksi Euroopan komission viidestä varapuheenjohtajasta ja hän toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana. Hän osallistuu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoiluun ja toteuttaa sitä neuvoston valtuuttamana. Hän vastaa Euroopan unionin ulkosuhteista ja unionin ulkoisen toiminnan muiden näkökohtien yhteensovittamisesta. Hän vastaa myös yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta.

Eurooppa-neuvosto nimittää korkean edustajan määräenemmistöllä komission puheenjohtajan suostumuksella viisivuotiskaudeksi. Neuvosto voi päättää toimikauden samalla menettelyllä. Korkean edustajan tulee esittää eroanomus, jos Euroopan komission puheenjohtaja sitä vaatii.

Korkean edustajan hoitaessa tehtäviään häntä avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto. Ulkosuhdehallinto toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden ulkoasianhallintojen kanssa. Se koostuu neuvoston pääsihteeristön ja komission toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä sekä jäsenvaltioiden lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun