RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Amsterdamtraktaten stod for oprettelsen af posten som højtstående repræsentant for fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik som fra begyndelsen var optaget af Javier Solana, Rådets generalsekretær. Lissabontraktaten beholder funktionen som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, men udvider dennes ansvar ved at overdrage kompetencer fra formandskabet for Rådet indenfor udenrigsanliggender, kommissæren som er ansvarlig for udenrigsanliggender samt den højtstående repræsentant for udenrigspolitik og fælles sikkerhedspolitik.

Den højtstående repræsentant er en af Europa-Kommissionens fem næstformænd og er formand for Rådet for Udenrigsanliggender. Han deltager i udarbejdelsen af udenrigspolitikken og den fælles sikkerhedspolitik og gennemfører denne i sin egenskab af fuldmægtig for Rådet. Han er ansvarlig for udenrigsanliggender samt koordineringen af de andre aspekter af Unions udenrigspolitiske arbejde. Han er ligeledes ansvarlig for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Den højtstående repræsentant er udpeget af Europa-Rådet ved anvendelse af kvalificeret flertal, med samtykke fra Kommissionens formand, for en embedsperiode på fem år. Rådet kan afslutte mandatet ved at følge samme fremgangsmåde. Den højtstående repræsentant skal fremvise sin fratrædelse hvis Formanden for Europa-Kommissionen beder ham om dette.

I gennemførelsen af sit hverv støtter den højtstående repræsentant sig til en EU-Udenrigstjeneste. Denne tjeneste samarbejder med medlemslandenes diplomatiske repræsentanter. Den består af kompetente tjenestemænd fra Rådets Generalsekretariat og fra Kommissionen, samt personel udsendt af de nationale diplomatiske repræsentanter.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top