RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Hård kärna

Med en hård kärna avses en mindre grupp länder som kan och vill fördjupa samarbetet sinsemellan.

Ett praktiskt uttryck för detta är Schengenområdet, som möjliggjort att en grupp medlemsstater successivt har avskaffat kontrollerna vid sina gemensamma gränser och infört ett system med fri rörlighet för personer. Denna hårda kärna skapades ursprungligen utanför EU:s institutioner för att sedan integreras i EU genom Amsterdamfördraget.

Genom Amsterdamfördraget formaliserades sådana hårda kärnor i och med att begreppet "närmare samarbete" introducerades. Genom ett sådant samarbete kan ett begränsat antal medlemsstater gå vidare och fördjupa integrationen samtidigt som resten av EU fortsätter att fungera som tidigare.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början