RSS
Alfabetische index

Glossarium

Harde kern

Met harde kern wordt een beperkt aantal landen bedoeld die in staat en bereid zijn een nauwere samenwerking aan te gaan.

Dit is in de praktijk gebeurd met de verwezenlijking van de Schengenruimte, waarbij een groep lidstaten in staat werd gesteld de grenscontroles aan hun binnengrenzen geleidelijk af te schaffen en het vrije verkeer van personen te verwezenlijken. Deze harde kern is eerst buiten het institutionele kader van de EU tot stand gekomen en is ten slotte door het Verdrag van Amsterdam in de Verdragen opgenomen.

In het Verdrag van Amsterdam zijn dergelijke harde kernen geformaliseerd met de invoering van de "nauwere samenwerking", die een beperkt aantal lidstaten in staat stelt om binnen het institutionele kader met de Europese integratie verder te gaan dan de overige lidstaten.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven