RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Hård kerne

Begrebet hård kerne bruges om en begrænset gruppe lande, der kan og vil udbygge deres indbyrdes samarbejde.

Begrebet hård kerne er blevet udmøntet i praksis ved oprettelsen af Schengen-området, der har gjort det muligt for en række medlemsstater gradvist at afskaffe kontrollen ved de fælles grænser og indføre en ordning med fri bevægelighed for personer. Denne hårde kerne opstod i sin tid uden for EU's institutionelle rammer, men blev knæsat i Amsterdam-traktaten.

I Amsterdam-traktaten blev anvendelsen af sådanne hårde kerner formaliseret ved indførelsen af begrebet "forstærket samarbejde". Et forstærket samarbejde gør det muligt for en begrænset gruppe lande at uddybe EU-samarbejdet inden for de institutionelle rammer.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top