RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Grönböcker

En grönbok är ett dokument som Europeiska kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i en särskild fråga. Genom en grönbok uppmanas berörda parter (organisationer och enskilda) att delta i samråd och debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger den till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok.

Exempel på frågor som tagits upp i grönböcker är Entreprenörskap i Europa (2003), Befolkningsförändringar och nya solidariska band mellan generationerna (2005) samt En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning (2006).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början