RSS
Alfabetische index

Glossarium

Groenboeken

Een groenboek is een door de Europese Commissie gepubliceerd document dat tot doel heeft over een bepaald onderwerp een Europese discussie te bevorderen. De bij het thema betrokken organisaties en personen wordt verzocht om op basis van de voorstellen in het groenboek aan een raadplegings- en overlegprocedure deel te nemen. Soms liggen groenboeken ten grondslag aan wetgevingsinitiatieven die dan in een witboek worden uiteengezet.

De groenboeken over ondernemerschap in Europa (2003), over demografische veranderingen en een nieuwe solidariteit tussen de generaties (2005) of meer recentelijk over een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voor Europa (2006) zijn voorbeelden van in groenboeken behandelde onderwerpen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven