RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Vihreä kirja

Euroopan komission julkaisemat vihreät kirjat ovat asiakirjoja, joiden tarkoituksena on käynnistää unionin tasolla erityisiä aiheita koskevia keskusteluja. Niissä asianomaisia osapuolia (organisaatioita ja yksityishenkilöitä) kannustetaan osallistumaan neuvotteluihin ja keskusteluihin esitettyjen ehdotusten pohjalta. Joskus vihreän kirjan tuloksena julkaistaan valkoinen kirja, jossa ehdotetaan lainsäädännön muuttamista.

Esimerkkejä keskustelunaiheista ovat vihreät kirjat yrittäjyydestä Euroopassa (2003), väestörakenteen muutoksista ja uudesta solidaarisuudesta sukupolvien välillä (2005) ja hiljattain Euroopan strategiasta kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi (2006).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun