RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Grønbøger

Grønbøger er dokumenter, som Europa-Kommissionen offentliggør med det formål at skabe debat på EU-plan om et bestemt emne. Heri opfordres således de berørte parter (organisationer og enkeltpersoner) til at deltage i en hørings- og debatproces på grundlag af de forslag, som fremsættes. Grønbøgerne danner af og til grundlag for lovgivningsmæssige tiltag, som så beskrives nærmere i hvidbøger.

Grønbøgerne "En iværksætterkultur i Europa" (2003), "Demografiske ændringer - behov for ny solidaritet mellem generationerne" (2005) og senest "En EU-strategi for sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energiforsyning" (2006) er eksempler på emner, der er blevet drøftet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top