RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Styrelseformer

Den debatt om styrelseformerna i EU som kommissionen inledde genom vitboken som offentliggjordes i juli 2001 gäller alla regler och förfaranden och all praxis som hänger samman med hur befogenheter utövas inom Europeiska unionen. Syftet är att anta nya styrelseformer som närmar Europeiska unionen till dess medborgare, gör unionen effektivare, stärker demokratin i Europa samt befäster EU-institutionernas legitimitet. Unionen måste genomföra reformer om det demokratiska underskottet i EU:s institutioner ska kunna rättas till. De nya styrelseformerna förutsätts bygga på utarbetandet och genomförandet av en bättre och mer samstämmig offentlig politik som knyter det civila samhällets organisationer till EU-institutionerna. De nya styrelseformarna förutsätter även en effektivare och enklare EU-lagstiftning som är av bättre kvalitet. Europeiska unionen bör dessutom bidra till debatten om globala styrelseformer och ta ett betydande ansvar för att förbättra de internationella institutionernas funktionssätt.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början