RSS
Alfabetische index

Glossarium

Governance

Het debat over Europese governance, dat de Commissie in haar witboek van juli 2001 heeft gelanceerd, betreft alle regels, procedures en praktijken die betrekking hebben op de manier waarop de bevoegdheden binnen de Europese Unie worden uitgeoefend. Het is de bedoeling nieuwe vormen van governance vast te stellen die de Unie dichter bij de Europese burgers brengen, haar doeltreffender maken, de democratie in Europa versterken en de legitimiteit van haar instellingen consolideren. De Unie moet een hervorming doorvoeren om het democratisch deficit van haar instellingen te verhelpen. Deze governance wordt verondersteld te berusten op het uitwerken en toepassen van een beter en coherenter overheidsbeleid waarbij de maatschappelijke organisaties bij het beleid van de Europese instellingen worden betrokken. Deze governance veronderstelt ook een Europese wetgeving die door haar doeltreffendheid en eenvoud van betere kwaliteit is. Voorts moet de Europese Unie bijdragen tot het debat over de mondiale governance en een belangrijke rol spelen teneinde de werking van de internationale instellingen te verbeteren.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven