RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eurooppalainen hallintotapa

Eurooppalaisesta hallintotavasta käytävä keskustelu, jonka komissio käynnisti heinäkuussa 2001 antamassaan valkoisessa kirjassa, koskee kaikkia sääntöjä, menettelyitä ja käytäntöjä, jotka liittyvät tapaan käyttää valtaa Euroopan unionissa. Keskustelun tavoitteena on löytää uusia hallintomuotoja, jotka lähentävät unionia ja sen kansalaisia, tekevät unionista tehokkaamman, vahvistavat demokratiaa Euroopassa ja lujittavat EU:n toimielinten legitiimiyttä. Unionia on uudistettava sen toimielinten demokratiavajeen poistamiseksi. Eurooppalaisen hallintotavan olisi perustuttava parempien ja johdonmukaisempien poliittisten toimien laatimiseen ja täytäntöönpanoon sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja toimielinten yhteistyöhön. Lisäksi eurooppalainen hallintotapa kattaa yhteisön lainsäädännön laadun parantamisen, tehostamisen ja yksinkertaistamisen. Euroopan unionin on myös osallistuttava globaalista hallinnosta käytävään keskusteluun ja ponnisteltava erityisesti kansainvälisten instituutioiden toiminnan parantamiseksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun