RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Διακυβέρνηση

Η δημόσια συζήτηση με θέμα την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, που άρχισε με τη σχετική λευκή βίβλο της Επιτροπής του Ιουλίου του 2001, αφορά το σύνολο των κανόνων, των διαδικασιών και των πρακτικών άσκησης των εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση νέων μορφών διακυβέρνησης, οι οποίες θα φέρουν την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά της, θα ενισχύουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη και θα εδραιώνουν τη νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων της. Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για να καλύψει το δημοκρατικό έλλειμμα των οργάνων της. Ως βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης θεωρούνται η διαμόρφωση και η εφαρμογή καλύτερων και συνεπέστερων δημόσιων πολιτικών με σύνδεση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας, η αποτελεσματικότητα και η απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει στο διάλογο για την παγκόσμια διακυβέρνηση και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας των διεθνών οργανισμών.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας