RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Styreformer

Debatten om nye styreformer i EU, som Kommissionen lancerede i sin hvidbog fra juli 2001, vedrører samtlige bestemmelser, procedurer og praksis, der omhandler den måde, hvorpå beføjelserne anvendes i EU. Formålet er at vedtage nye styreformer, der sørger for en yderligere tilnærmelse mellem Unionen og de europæiske borgere, gør den mere effektiv, styrker demokratiet i Europa og konsoliderer institutionernes legitimitet. EU bør gennemføre en reform for at dække det demokratiske underskud, der findes i forbindelse med dens institutioner. Denne regeringsførelse formodes at bygge på udfærdigelsen og iværksættelsen af bedre og mere sammenhængende offentlige politikker, der forbinder civilsamfundets organisationer med de europæiske institutioner. Den forudsætter også en forbedring af kvaliteten af den europæiske lovgivning samt en effektivisering og en forenkling. Endvidere bør EU bidrage til debatten om styreformer i verden og spille en vigtig rolle med henblik på at sørge for, at de internationale institutioner fungerer godt.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top