RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Globalisering

Globalisering innebär att ekonomier och gränser öppnas. Till globaliseringen bidrar ökad världshandel, kapitalflöden, människors och idéers rörlighet, spridning av information, kunskap och tekniker samt avreglering. Globaliseringen av länder och branscher är inget nytt, men den har påskyndats de senaste åren.

Globaliseringen skapar många möjligheter men är också en stor utmaning för EU. För att utnyttja globaliseringens möjligheter och se till att dess frukter fördelas rimligt vill EU bidra till en hållbar utveckling med en multilateral styrning där ekonomisk tillväxt, social sammahållning och miljöskydd förenas.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början