RSS
Alfabetische index

Glossarium

Globalisering

Globalisering duidt op de opening van economieën en grenzen als gevolg van de toename van de handel en het kapitaalverkeer, het verkeer van mensen en ideeën en de verspreiding van informatie, kennis en techniek en van een dereguleringsproces. Dit proces, dat zich zowel op geografisch als op sectorniveau voordoet, is niet nieuw, maar is de laatste jaren wel in een stroomversnelling geraakt.

Globalisering biedt veel mogelijkheden, hoewel het ook een van de grotere uitdagingen is waaraan de Europese Unie het hoofd moet bieden. Om het groeipotentieel van de globalisering ten volle te benutten en een billijke verdeling van de voordelen van globalisering te waarborgen, zorgt de Unie door middel van een goed multilateraal beheer voor de invoering van een model voor duurzame ontwikkeling, waardoor het mogelijk is economische groei, sociale samenhang en milieubescherming met elkaar te verzoenen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven