RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Talouden globalisaatio

Globalisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa talousalueet ja rajat avautuvat. Se on seurausta kauppavaihdon ja pääoman liikkeiden lisääntymisestä, ihmisten ja ajatusten liikkumisesta, tiedon, osaamisen ja tekniikoiden leviämisestä sekä sääntelyn poistamisen prosessista. Sääntelyn poistamisen prosessi, joka on yhtä aikaa maantieteellinen ja alakohtainen, ei ole uusi ilmiö, mutta se on kiihtynyt viime vuosina.

Globalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta se on edelleen myös yksi suurimmista haasteista, joihin Euroopan unionin on nykypäivänä vastattava. Jotta ilmiön tarjoamat kasvun mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti ja jotta voitaisiin taata sen tuomien hyötyjen tasapuolinen jakautuminen, unioni pyrkii noudattamaan monenvälisen hallinnon avulla sellaista kestävän kehityksen mallia, jossa yhdistyvät talouskasvu, sosiaalinen koheesio ja ympäristönsuojelu.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun