RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Økonomiens globalisering

Ved globalisering forstås, at økonomierne og grænserne åbner sig som følge af øget samhandel, intensiverede kapitalbevægelser, større mobilitet for personer, mere omfattende udveksling af idéer, information, viden og teknikker og tiltagende liberalisering. Denne proces, som gør sig gældende både på det geografiske og branchemæssige plan, er ikke af ny dato, men er blevet tydeligere i de senere år.

Globaliseringen åbner op for mange muligheder og er samtidig en af de store udfordringer for EU. For at kunne udnytte hele det vækstpotentiale, som globaliseringen fører med sig, og for at sikre en ligelig fordeling af de fordele, den giver, arbejder EU på ved hjælp af bedre styring at skabe en model for bæredygtig udvikling, hvor økonomisk vækst, social samhørighed og miljøbeskyttelse går op i en højere enhed.

Se også:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top