RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO)

Geneettisesti muunnetut organismit ovat organismeja, joiden geneettistä materiaalia (DNA) ei ole muunnettu lisäämällä ja/tai luonnollisella rekombinaatiolla vaan yhdistämällä siihen toisesta lajikkeesta tai lajista peräisin oleva geeni tai muunnettu geeni.

Yhteisön lainsäädännössä on huomioitu geneettisesti muunnetut organismit vuodesta 1998 lähtien. Euroopan unionin toiminta pyrkii suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä samalla noudattamaan yhtenäisen markkina-alueen sääntöjä. GMO:iden käytöstä, levittämisestä, markkinoille saattamisesta ja jäljitettävyydestä on annettu säädöksiä, jotka koskevat ihmisten elintarvikkeita sekä eläinten rehua. Se koskee myös Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan geneettisesti muunnettujen organismien rajojen yli kuljettamiseen liittyvien määräysten toteuttamista.

Vuonna 2004 Euroopan komissio hyväksyi geneettisesti muunnettujen elintarvikkeiden ja geneettisesti muunnettuja organismeja sisältävien elintarvikkeiden saattamisen markkinoille viiden vuoden tauon jälkeen. Se hyväksyi myös GMO-siementen markkinoinnin ja viljelyn.

Ennen kuin geneettisesti muunnetut organismit päästetään markkinoille, ne arvioidaan erittäin tarkkaan ja merkitään sitten tuotteiden jäljitettävyys- ja merkitsemisvaatimusten mukaisesti.

Komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on geneettisesti muunnettujen organismien vertailulaboratorio. Se koordinoi eurooppalaista GMO-laboratorioiden verkostoa. Verkosto auttaa elintarvikkeissa olevien GMO:iden havaitsemisessa, tunnistamisessa ja niiden määrän toteamisessa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antaa tieteellisiä lausuntoja geneettisesti muunnetuista organismeista.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun