RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Genetisk modificerede organismer (gmo)

Gmo'er er organismer, hvis genetiske materiale (dna) ikke er blevet ændret ved formering og/eller naturlig rekombination, men ved indsætning af et modificeret gen eller et gen fra en anden sort eller art.

Gmo'er har været omfattet af fællesskabslovgivningen siden 1998. Formålet med EU's indsats er at beskytte menneskers sundhed og miljøet og samtidig sikre, at enhedsmarkedets regler overholdes. EU har lovgivet om anvendelse, udsætning, markedsføring og sporbarhed af gmo'er, både når de bruges til fødevarer og til foder. EU har ligeledes truffet foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelserne om grænseoverskridende overførsel af gmo'er i Cartagena-protokollen om biosikkerhed.

Efter at der i fem år ikke havde været givet nye markedsføringstilladelser, godkendte Europa-Kommissionen i 2004 markedsføring af visse fødevarer bestående af eller indeholdende genetisk modificerede organismer samt markedsføring og dyrkning af gmo-formeringsmateriale.

Før der gives tilladelse til markedsføring af genetisk modificerede organismer, underkastes de en meget nøje vurdering, og derefter forsynes de med en mærkning, der er i overensstemmelse med reglerne for produkters mærkning og sporbarhed.

Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) er referencelaboratorium for vurdering af gmo'er. Det koordinerer nettet af europæiske referencelaboratorier for gmo'er. Det arbejder med detektion, identifikation og kvantificering af gmo'er i fødevarer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgiver ligeledes videnskabelige udtalelser om gmo'er.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top