RSS
Alfabetische index

Glossarium

Diensten van algemeen belang

De diensten van algemeen belang zijn de activiteiten op het gebied van - al dan niet commerciële - dienstverlening die door de overheid van algemeen belang worden geacht, en waarvoor hierom van staatswege specifieke verplichtingen inzake openbare dienstverlening gelden. Zij omvatten de activiteiten op het gebied van niet-economische dienstverlening (leerplicht, sociale bescherming, enz.), de zogeheten "regale" functies (veiligheid, justitie, enz.) en de diensten van algemeen economisch belang (energie, communicatie, enz.). Er zij op gewezen dat de voorwaarden van artikel 86 (oud artikel 90) van het Verdrag niet van toepassing zijn op de eerste twee categorieën (activiteiten op het gebied van niet-economische dienstverlening en zogeheten "regale" functies).

In mei 2003 heeft de Europese Commissie een groenboek over diensten van algemeen belang in Europa aangenomen. Dit document heeft de aanzet gegeven tot een debat over de rol van de Europese Unie bij de bevordering van de levering van diensten van algemeen belang, en de definiëring van hun doelstellingen van algemeen belang en voorts over de wijze waarop deze diensten worden georganiseerd, gefinancierd en geëvalueerd.

In het verlengde van dit debat heeft de Commissie in mei 2004 een witboek aangenomen waarin zij uiteenzet welke aanpak de Europese Unie volgt om de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige diensten van algemeen belang te bevorderen. Het document bevat de belangrijkste punten van een strategie die moet garanderen dat alle burgers en ondernemingen in de Unie toegang krijgen tot kwalitatief hoogwaardige en betaalbare diensten. Met het oog daarop zal zij haar sectorale beleid voortzetten en ontwikkelen, en daarbij voorlopig geen gebruik maken van een kaderrichtlijn.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven