RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yleishyödylliset palvelut

Yleishyödylliset palvelut ovat voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia palveluja, joita viranomaiset pitävät yleishyödyllisinä ja joille on sen vuoksi asetettu erityisiä julkisen palvelun velvoitteita. Niihin kuuluvat voittoa tavoittelemattomat palvelut (esim. oppivelvollisuuden mukainen koulutus ja sosiaaliturva), yhteiskunnan määrätehtävät (esim. turvallisuus ja oikeus) ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (esim. energia ja viestintä). EY:n perustamissopimuksen 86 artikla (entinen 90 artikla) ei koske kahta ensimmäistä luokkaa (voittoa tavoittelemattomat palvelut ja yhteiskunnan määrätehtävät).

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2003 vihreän kirjan yleishyödyllisistä palveluista Euroopassa. Tällä asiakirjalla aloitettiin keskustelu Euroopan unionin roolista yleishyödyllisten palvelujen tarjonnan edistämisessä ja näiden palvelujen yleishyödyllisten tavoitteiden määrittelyssä sekä palvelujen organisointi-, rahoitus- ja arviointitavasta.
Tämän keskustelun jatkoksi komissio antoi toukokuussa 2004 valkoisen kirjan, jossa se esittelee Euroopan unionin omaksumaa toimintamallia laadukkaiden yleishyödyllisten palvelujen kehittämisen edistämiseksi. Asiakirjassa esitellään pääpiirteittäin strategia, jonka avulla pyritään varmistamaan kaikkien unionin kansalaisten ja yritysten mahdollisuus saada laadukkaita yleishyödyllisiä palveluja kohtuuhintaan. Komissio on päättänyt pyrkiä tähän tavoitteeseen toteuttamalla ja kehittämällä alakohtaista toimintamalliaan laatimatta tässä vaiheessa puitedirektiiviä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun