RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Galileo

Galileo är namnet på det europeiska systemet för satellitbaserad navigering som EU och Europeiska rymdorganisationen (ESA) har utvecklat sedan 2002. Systemet ska fungera från 2013. Målet med Galileo är att säkra smidiga, effektiva och säkra transporter i Europa. Tack vare sina många användningsområden kommer Galileo också att kunna användas inom andra sektorer.

Galileo kommer att stärka EU:s vetenskapliga profil och främja EU:s oberoende inom satellitbaserad positionsbestämning, som är ett strategiskt viktigt område. Systemet utgör ett alternativ till det amerikanska GPS-systemets nuvarande monopol. Galileo kommer dock att vara kompatibelt med GPS-systemet och med det ryska navigeringssystemet Glonass.

Galileo kommer att ge användare som har en mottagare möjlighet att med stor precision veta var de befinner sig vid alla tidpunkter. Programmet består av 30 satelliter som sändes upp 2006, och av markbaserade stationer som gör det möjligt att överföra signaler till användarna.

Bland de övriga sektorer som kan komma att dra nytta av Galileo-programmet kan nämnas följande: socialtjänsten (hjälp till funktionshindrade och äldre), rättsväsendet och tullen (gränskontroll), räddningsaktioner (orienteringsförmåga på sjön och i bergområden) och jordbruket (precis förvaltning av stora jordbruksarealer).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början