RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Galileo

Galileo on satelliittinavigointijärjestelmä, jota Euroopan unioni on kehittänyt yhdessä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa vuodesta 2002. Sen on määrä olla toiminnassa vuodesta 2013 alkaen. Galileon tavoitteena on taata liikenteen sujuvuus, tehokkuus ja turvallisuus Euroopassa. Moninaisten sovellustensa ansiosta sitä voidaan käyttää hyväksi myös muilla aloilla.

Galileon avulla EU kykenee vahvistamaan tieteellistä identiteettiään ja lisäämään riippumattomuuttaan satelliittipaikantamisen strategisella alalla. Näin se muodostaa varteenotettavan vaihtoehdon sille, että yhdysvaltalainen GPS saa tosiasiallisen monopoliaseman. Galileo on kuitenkin yhteensopiva GPS-järjestelmän kanssa, samoin kuin venäläisen Glonass-radionavigointijärjestelmän kanssa.

Käyttäjä saa vastaanottimeensa Galileon välityksellä reaaliajassa erittäin tarkan tiedon sijainnistaan. Ohjelma koostuu 30 satelliitista, jotka asetetaan kiertoradalleen vuonna 2006, sekä maa-asemista, joiden kautta signaali välittyy käyttäjille.

Galileo-ohjelman sovelluksia voidaan hyödyntää muun muassa seuraavilla aloilla: sosiaalipalvelut (vammaisten ja vanhusten auttaminen), oikeudenkäyttö ja tulli (rajavalvonta), pelastusoperaatiot (suunnistus merellä ja vuoristossa) sekä maatalous (suurten maa-alojen tarkka hoito).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun